Nowości
Dodane przez szkolazulice dnia
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Regionu Gminy Telatyn już od ponad 5 lat prowadzi Punkt Przedszkolny "Radosne Skrzaty" i Szkołę Podstawową w Żulicach. Kolejny raz udało się pozyskać środki z funduszy europejskich w kwocie ponad 80 tys zł. Tytuł projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Start w przyszłość w Żulicach". Na dzień 1 września 2014 roku sale lekcyjne i plac zabaw zostaną przygotowane i doposażone, zatem z nowym rokiem szkolnym przedszkolaki będą mogli się cieszyć nowymi zabawkami i pomocami dydaktycznymi. Zakupione zostaną miedzy innymi: tablica interaktywna wraz z projektorem i ćwiczeniami z grafomotoryki, logorytmiki, matematyki i ruchowe, komputer przenośny z oprogramowaniem, ekran projekcyjny na statywie, wyposażenie wypoczynkowe, zabawki, wyposażenie łazienek, szatni i pomieszczeń gospodarczych. Do tej pory stowarzyszenie wydało z własnych środków ok 10 tys zł na wyremontowanie łazienek (położenie płytek ściennych i podłogowych) i korytarzy (pomalowano ściany). Następnym krokiem będzie przygotowanie sal pod nowy sprzęt. Rodzice zapewnili nas o chęci pomocy przy pracach związanych z modernizacją oddziału przedszkolnego. Stowarzyszenie i szkoła stara się pozyskiwać środki z rożnych dostępnych źródeł, jednym z nich jest uzyskanie przez stowarzyszenie miana organizacji pożytku publicznego (1%). Na stałe współpracujemy z okolicznymi przedsiębiorcami, którzy w razie naszej prośby nigdy nie odmówili pomocy. Fundusze pozyskane są wykorzystywane na cele edukacyjne, wychowawcze i kulturalne (wycieczki, konkursy, pomoc potrzebującym, zakup pomocy szkolnych). Chcielibyśmy podziękować naszym darczyńcom: Panu Romanowi Rak z przedsiębiorstwa RST Roztocze w Tomaszowie Lubelskim, Panu Markowi Nowosadowskiemu z Telatyna, Bankowi Spółdzielczemu w Łaszczowie z Oddziałem w Telatynie, Chłodni Uren w Łaszczowie, Firmie Progress - Chem Świć w Łaszczowie, Panom Januszowi Mikule i Krzysztofowi Hałasie Piekarnia Łaszczów, Nadleśnictwu Mircze, Zakładowi Mleczarskiemu w Łaszczowie, Panu Kamińskiemu Zakład Usługowo Handlowy Eskar Telatynie i Urzędowi Gminy Telatyn. Od roku 2013 współpracujemy również z PCK w Tomaszowie Lubelskim, które wspiera rodziny naszych uczniów: wyprawki, paczki świąteczne, paczki żywnościowe. Mamy nadzieje , że doposażenie bazy dydaktycznej podniesie standard jakości naszej szkoły i przyczyni się do jeszcze lepszego rozwoju i efektów nauki uczniów placówki.